WhatsApp : +90 501 087 35 40

Türkiye’de yönetim nasıl işliyor?

Türkiye’deki yönetim, başkanlık sistemi ile demokratik ve cumhuriyetçi bir hükümet sistemi altında faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletin ilke, yetki ve sorumlulukları ile vatandaşların hak ve ödevlerini belirler.

Türkiye’de yürütme yetkisi, beş yıllık bir dönem için genel oyla seçilen Cumhurbaşkanı’na aittir. Cumhurbaşkanı, devletin başı ve hükümetin başı olarak görev yapar ve Türk sistemindeki en yüksek yürütme yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu yardımcı olur.

Türkiye’de yasama yetkisi, beş yıllık bir dönem için genel oyla seçilen milletvekillerinden oluşan tek kamaralı bir parlamento olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanunların çıkarılmasından, ulusal bütçenin onaylanmasından ve hükümetin icraatlarının denetlenmesinden sorumludur.

Türkiye’de yargı bağımsızdır ve yasaları yorumlamak ve adaleti sağlamaktan sorumludur. Türk yargı sistemi, ilk derece mahkemeleri, temyiz mahkemeleri ve Türkiye’de hukuk ve ceza davaları için en yüksek mahkeme olan Yargıtay’dan oluşmaktadır.

Türkiye’de idare aynı zamanda adem-i merkeziyetçi bir yapıya sahiptir; belediyeler, iller ve ilçeler gibi yerel yönetim kademeleri kendi yetki alanları dahilinde yerel işlerin yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Türkiye’de idarenin işleyişinin zaman içinde değişebileceğini ve yasal ve anayasal değişikliklere tabi olabileceğini unutmamak önemlidir. Türkiye’deki idarenin mevcut işleyişi hakkında doğru bilgi için resmi ve güncel kaynaklara başvurulması tavsiye edilir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak